AFA
/FEST21


Art For All Festivaali on tuotanto, jonka tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria tuomalla tekijöitä yhteen yli taiteen alojen sekä tekemällä taiteesta saavutettavampaa. Haluamme erityisesti tukea ja kannustaa uransa-alussa olevia taiteilijoita.Art For All (AFA)

on uraansa aloittelevia taiteilijoita tukeva yhteisö. Järjestö on saanut alkunsa Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden sekä alumnien aloitteesta. Vertaistuen ja poikkitaiteellisen yhteistyön lisäksi, järjestämme vuosittaisen festivaalin, jossa taiteilijat eri aloilta saavat työtään esille suuren yleisön koettavaksi.AFA

Festivaali 2021TEEMA

Vuoden 2021 festivaalin teemana oli 

Näkymätön Yhteys

. Teeman kautta taiteilijat tutkivat yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden tapoja. Teema valittiin käsittelemään covid-19 pandemiaa - toipumista eristäytymisestä ja katkenneesta yhteydestä.

SIJAINTI

Ensimmäinen AFA Festivaali järjestettiin

Malmin lentokentän hangaarissa

20.-22.8.2021. Malmin lentokenttä tarjosi vuoden 2021 AFA:lle ainutlaatuiset puitteet: mahdollisuuden kokeilla laajemmassa mittakaavassa ja epävirallisen ensinäyttelyn taideteoksillemme.


Taiteilijat valittiin avoimen taiteilijahaun kautta. He kasasivat työnsä viiden päivän hangaariresidenssissä ennen festivaalia. Festivaalin ytimessä oli ajatus toisista inspiroitumisesta ja vertaisoppimisesta. AFA -tiimille oli tärkeää antaa vapaa tilan kokeilla uusia formaatteja ja tapoja työskennellä, samalla luoden turvallisen ympäristön jossa jokainen tulisi kuulluksi.


TUTUSTU TAITEILIJOIHIN
Dominik Fleischmann

︎

ALGERNON’S FLOWERS

Algernon’s Flowers on omistettu rotille, joita käytetään tieteen nimissä. Taide installaatio on ehdottomasti sekoitus eri elementtejä kukista, puuhun ja teräkseen laboratorio eläimistä kertovien valokuvien ympärillä. Näitä elementtejä yhdistelemällä yleisö kutsutaan lähestymään herkkää aihetta, eläinkokeita, erilaisista kulmista ja haastaa moraalin ja etiikan, ihmisen toiminnan sekä suhteemme luontoon.

Emese Veszely

︎


SYMBIOTE

Symbiote on tutkiva visuaalinen projekti maanalaisista sienirihmastoista - myceliumista - verrattuna omaan yhteen linkittyneeseen suhteiden ja resurssien systeemiin. Systeemi on esitettynä kahdella kartalla, teos avaa kysymyksiä systeemisestä kasvusta, valinnaisuudesta, yhteistyöstä ja riippuvuudesta.Kaikki mitä voimme oppia koonaalisten organismien, kuten sienten, lumoavasta elämästä voidaan soveltaa omaan ajattelutapaamme, jotta voisimme kehittää ei vain viestintäteknologian työkaluja, mutta myös suhdettamme luonnonympäristöön sekä toisiimme.

Emma Johansson

︎


AQUATIC FANTASTICAL ORGANIC

Aquatic Fantastical Organic on animaatio, joka tutkii kosketuksen fyysistä kokemusta suhteessa aisteihin. Yhdistämällä biomorfisia elementtejä ja kehon yksityiskohtia, animaatio sumentaa kehon ja ympäristön välisiä rajoja ja sisäisen ja ulkoisen välistä kynnystä. Teos tutkii piilotettuja prosesseja ja ilmiöitä, jotka tapahtuvat samanaikaisesti tunteiden ja tuntemusten kanssa, joita fyysinen kosketus laukaisee.ASMR:n käytäntöjen innoittamana Aquatic Fantastical Organic kyseenalaistaa subjektiivisuuden ja individuaalisuuden käsitteitä ja ajatusta siitä kuka aistii ja ketä aistitaan. Se tutkii kuinka voisimme kuvitella uudelleen oman ruumiillisuutemme kuvaamalla kuinka oma fyysisyytemme sitoo meidät toisiimme sekä ympäristöön.

F R E E K I T

︎


Teos luo uudelleen saamelaisen “Kodan” portaalina valvemaailman ja liminaalisen unimailman välillä, tila, jossa pohtia toimia ja reflektoida. Kokemuksen kautta vierailijat pääsevät turvallisesti tutkimaan pimeyttä ja valoa. Tilaa aktivoitiin entisestään Oona Räyhäntaustan performanssin kautta.

Maria Punkkinen
& Liisa Karbin-Kosonen
SIITÄ MINNE JÄIMME

Irrottautumista, antautumista, vastaanottamista, saamista. Luottamusta. Limittymistä, erillään oloa, rajapintoja, vyöryjä. Keskustelua ja vuorovaikutusta - kuuntelemista ennen puhumista.


Suurelle paperille piirtyy vielä tuntematon tarina, jossa kaksi eri materiaalein toteutettua piirrosjälkeä vuorottelevat ja risteävät keskenään - kuin ystävät vuosien takaa. Orgaaniset abstraktit vyörymät soluttautuvat figuratiivisten sekä laskosmaiden muotojen kanssa joksikin uudeksi, ennalta suunnittelemattomaksi kokonaisuudeksi.

Mätäojan Lapset

︎


RIHMASTO

Ryhmä muodostettiin vuonna 2019 Uneton48 -lyhytelokuvakilpailua varten. Kollektiivin elokuva Rihmasto palkittiin kilpailussa tuomariston kunniamaininnalla sekä parhaasta puvustuksesta että lavastuksesta. Teos on esitetty ILVESLIVES!-festivaaleilla, Eve’s Ribs -klubilla ja Ecofe2020 - Ekofeminismi ja kasvatus -konferenssin taideohjelmistossa. Vuonna 2020 kollektiivin dokumenttielokuva Space Invaders palkittiin Unteton48Docs -kilpailussa pääpalkinnolla tuomariston suosikkielokuvana.

Rosalia Silfer

︎


MAAILMANPUU

Olen kankaanpään Taidekoulusta (SAMK) keväällä 2020 valmistunut kuvataiteilija. 

Taiteen kautta tutkin ja ihmettelen kokonaisvaltaisesti olemassaoloa ja maailmaa, kaikkeutta. Työskentelen millä materiaalilla tai tekniikalla tahansa, joka kulloinkin tuntuu oikealta. Teokseni luovat usein itse itsensä johdatellen minua työstämään niitä haluamaansa suuntaan. Työskentelyprosessini mukailee maailmankaikkeuden luonnetta, jossa sattumanvaraisuus on osa täydellistä suunnitelmaa.

AVAJAISET
JA MUSIIKKIESITYKSET
Bereen Ondo

Pietu Arvola is a musician, sound designer and experimental video artist. Under the alias Bereen Ondo he creates experimental electronic music which blends electroacoustic sound sources and field recordings with noise textures and minimalistic sound motifs. In addition he makes experimental videos in which he uses CRT TVs and analogue video modules to process both digital and analogue video sources.


M

M makes experimental/pop music and the systems to play it. You can find interactive versions of M’s music at postclub.club and unburn.it (premiering as part of Ars Electronica on September 8th) or static versions on Soundcloud . The Art for All piece explored Google Slides as a tool for audio-visual performance.


Pulu

From deep within a meandering maze of code, peculiar sounds emanate. rumor tells of a pulu (pigeon) who long ago got lost inside and is still looking for a way out. Little by little, the echoes of surreal soundscapes and kaleidoscopic beats grow stronger. The dance floor has been covered in dust, but perhaps its magical connecting power has not yet run dry.


ENTROPY TAKEOVER
Leona

Deep house for those chill out moments as the sun starts to set, or banging techno for those nights you wish never ended.


Aga.2cr5

Friend of energetic beats and fat & boomy bass.


Hagakure

Italy-born Luca is Hagakure. The project aims to pursue minimalism and rhythm in the worlds of house and techno.


Dinavisk

DJ, roader, organizer… Dinavisk’s record collection consists of old school and soulful house tracks.


VJ TENALADYBOY

Tenaladyboy has been working on a new approach to produce audio reactive vj-material for the last year and a half. The solution combines 3d model modifications with 2d material in a real-time processing environment.
Drag to move/Click to zoom